top of page

Elektroforeza e proteinave IMini xhel8 x 9 cm

WSE-1150 PageRunAce

1150.png

Qëllimi dhe Zbatimi

 • Elektroforezë me shpejtësi të lartë: 20-25 min (Për elektroforezë me shpejtësi të lartë, përdorni me [WSE-7065 EzRunMOPS])

 • SDS-PAGE (Elektroforeza e Xhelit SDS-Polyacrylamide)

 • Native-FAQE

 • Ndarja me rezolucion të lartë të proteinave dhe acidit nukleik

 • Përcaktimi i pastërtisë, Vlerësimi i produktit të pastruar dhe proteinës së shprehur

 • Shqyrtimi

 • Për fillestarët e elektroforezës dhe trajnimin e studentëve

Veçoritë

 • sistem mini PAGE me një furnizim të integruar me energji elektrike

 • Modaliteti i lartë

 • Zvogëloni hapësirën e punës

 • Funksioni automatik i ndërrimit të polaritetit

 • Metoda e vulosjes së shpejtë

 • Parandalimi i rrjedhjes së solucionit buferik me material fleksibël në formë vale të veçantë; Pllaka e elektroforezës dhe xheli mbahen fort

 • Temperatura konstante e dyanshme duke përdorur tretësirë më të ulët tampon për reduktimin e buzëqeshjes termostatike

 • Rrizë e përputhshme:AE-6401 1 mm Dual Mini Gel Cast(Mbajtëse për xhel të derdhur me dorë),WSE-1190 Cast Xhel me shumë Mini-Pllaka(Mbajtëse për PAGEL)

 • Xhel i përputhshëm i parapërgatitur (mbajtëse për PAGEL):e-FAQE,e-PAGEL HR

WSE-1150.png
bottom of page