top of page

Produktet ATTO

AB-2350色識別イメージ(扇谷)のコピー.jpg

Felios

Ndriçues i tipit mikropllakë me sistem të zbulimit të analizës me shumë ngjyra. 

HT_medium.png

Kronos HT

Sistemi i matjes së biolumineshencës për qelizat dhe indet e gjalla.
e shënuar CE

Phelios-AL_medium.jpg

Felios AL

Lexues kompakt shumëmodësh i mikropllakës për matjen e përthithjes (ABS), kinetikës, spektrit, skanimit të zonës, 200 deri në 999 nm dhe lumineshencës (LUMI), (NANO: 2µL) me pllakën e volumit Nano.Shenja CE

波長グラフ.JPG

LumiFL Spectrocapture

Spektrofotometër shumë i ndjeshëm që mund të matë spektrin e dritës së dobët, i cili ishte i vështirë për t'u matur me spektrofotometrat ekzistues duke përdorur dioda fotografike ose PMT.

Kronos-Dio_medium.png

Kronos Dio

Sistemi i matjes së biolumineshencës për qelizat dhe indet e gjalla
Kronos  Dio është një luminometër për zbulimin e biolumineshencës në qelizat dhe indet e gjalla nga PMT.

bottom of page