top of page

Produktet ATTO

WSF-2000 MH Fermograf III

Qëllimi dhe Zbatimi

 • Matni automatikisht prodhimin e gazit deri në 20 mostra
  Vlerësimi i kapacitetit fermentues të mikroorganizmave ose majave
  Vlerësimi i mjedisit të kulturës/përbërjes së materialit dhe kushteve të fermentimit
  Përdoret për mbarështim, zhvillim dhe kontroll të cilësisë etj.

 

Veçoritë

 • Matja e njëkohshme e prodhimit të gazit deri në 20 mostra

 • Matni gjenerimin total të gazit, prodhimin e gazit në orë (rritja e gazit, shkalla e prodhimit të gazit), sasia e gazit të prodhuar në brumë, etj.

 • Përveç brumit të bukës, ai gjithashtu mund të matet vazhdimisht për më shumë se disa ditë si sake, tretësirë e kulturës së majave, mjedisi i prodhimit të bioetanolit, etj.

 • Matni mostrat që prodhojnë gaz në një periudhë të shkurtër kohore, si pluhuri për pjekje.

 • Korrigjimi i të dhënave sipas temperaturës së mjedisit me sensorin e temperaturës në pajisje

fermograph III.png
III_medium.png
Overview.png
Overview.png

Banjë termostike

A. Banjë termostike pa grykë / me kontrollues të temperaturës 

Option A.png

B. Banjë termostike me grykë / pa kontrollues të temperaturës 

Option B.png
Fermograph application .png
bottom of page