top of page

Produktet ATTO

PoweredBLOT ACE

PoweredBlot-Ace_medium.jpg

WSE-4115 është një sistem transferimi gjysmë i thatë i ndërtuar në njësinë e furnizimit me energji elektrike.

Funksionim i lehtë:

Zgjidhni modalitetin → vendosni kohëmatësin → transferim

PoweredBLOT

WSE-4045_ホライズ_左向き1のコピー.jpg

Fshirës i shpejtë gjysmë i thatë (4 mini xhel)

HorizeBLOT 4M është një sistem transferimi gjysmë i thatë për western blotting deri në

4 mini xhel.

PoweredBLOT 2M

WSE-4125_左向き2のコピー.jpg

WSE-4125 është një sistem transferimi gjysmë i thatë me një njësi të integruar të furnizimit me energji elektrike për deri në 2 xhel me madhësi të vogël.

PoweredBLOT 2M

WSE-4025_電極オープンのコピー.jpg

Fshirës i shpejtë gjysmë i thatë (2 mini xhel)
HorizeBLOT 2M është një sistem transferimi gjysmë i thatë për western blotting deri në

2 mini-xhel 

bottom of page