top of page

Produktet ATTO

cp.png

Madhësia kompakte (60 mm x 60 mm)

Më e mira për ndarjen e proteinave dhe polipeptideve me peshë të ulët molekulare

e.png

Madhësia e vogël (90 mm x 83 mm)

u-PAGEL-H-elasticity.gif

Më e mira për ndarjen e proteinave me peshë të lartë molekulare.

chr.png

Madhësia kompakte (60 mm x 60 mm)

Kohëzgjatja e elektroforezës së shpejtë është 30 min

ehr.png

Madhësia e vogël (90 mm x 83 mm)

e-PAGEL HR është produkt i cilësisë së lartë.

agar.png

Elektroforeza 2D e xhelit të mostrave të proteinave

Xhel agarozë për fokusim izoelektrik (dimensioni i parë i 2D)

c.png

Madhësia kompakte (60 mm x 60 mm)

Migrimi me shpejtësi të lartë është i mundur: koha më e shkurtër e migrimit është 10 minuta. (standard 30 min)

m.png

Xhel i gjerë me performancë të lartë

30 puse/gel  në dispozicion

bottom of page