top of page

Elektroforeza e proteinave ICaster

WSE-1090 Multi Compact Gel Cast

1090-1.png

Qëllimi dhe Zbatimi

  • Kompleti i derdhjes me xhel për madhësi kompakte                                                   (60 x 60 mm, trashësia 0,75 mm) xhel

Veçoritë

  • Vendosje e lehtë; grumbullimi i pllakave dhe fiksimi me kapëse

  • Mund të bëhen maksimumi 4 copë xhel (Standard: 2 copë)

  • Aparat elektroforezë të pajtueshëm: ATTO Compact Gel Electroforesis System (WSE-1010 cPAGE AceWSE-1025 cPAGE Ace Twin)

1090 o.png
bottom of page