top of page

elektroforeza me fokus isoelektrik(IEF) e proteinave.

WSE-1510 DiscRun Ace

WSE-1510セット 300CMYK 201802.jpg
discRUNゲル作製キット.jpg
WSE DiscRunAce_パネル.jpg

Qëllimi dhe Zbatimi

  • Elektroforeza 1-D (IEF) për PAGE 2-D

  • Për analizën e proteomeve (proteomikë), konfirmimin e produktit të pastrimit dhe ndarjen e proteinave për spektrometrinë e masës

Veçoritë

  • Elektroforeza dydimensionale mund të bëhet lehtësisht me përdorimin e një versioni me burim energjie (të futur kushtet e energjisë elektrike) dhe xhel të parapërgatitur "agarGEL" dhe një nivel i lartë riprodhueshmërie mund të arrihet 150-210 min. koha e shpejtë e elektroforezës

  • Zvogëloni hapësirën e punës.

  • Specifikimet e xhelit të agarozës që lejojnë shtimin e një kampioni me një peshë molekulare ose vëllim të madh, specifikimet O'Farrell gjithashtu mbështeten

  • Me një tabaka të veçantë xhel dhe mbajtës xhel

1_medium-1.jpg

IEF:agarGELpH 5-8

SDS-FAQJA: e-FAQE 12,5%

bottom of page