top of page

WSE-7140 EzWestBlue W

WSE-7140-EzWestBlue-W.png

Qëllimi dhe Zbatimi

  • EzWestBlue W është një substrat TMB për peroksidazën e rrikës (HRP) që përdoret për zbulimin kolorimetrik të imunoblotting

  • Shënim: nuk zbatohet për ELISA

 

Veçoritë

  • Substrat për peroksidazën e rrikës (HRP)

  • Gati per perdorim

  • Zbulim shumë i ndjeshëm i krahasueshëm me zbulimin e kimilumineshencës

  • Vizualizuar në blu të ndritshme dhe të qartë

  • Më e sigurt se diaminobenzidina (DAB)

  • Mbështet normalizimin e proteinave totale

  • Mungesa e frenimit të enzimës për shkak të mungesës së tretësit organik

7140 r.png
EzWestBlue normalization.png
bottom of page